Spuistraat 63

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Kuijt, Jan
 • Bouwstijl
  Amsterdamse School
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1928
Registerblad 

Warenhuis in oorsprong gebouwd voor Vroom & Dreesman in Amsterdamse Schoolstijl uit 1928 naar ontwerp van de architect J. Kuyt. Het voormalige warenhuis had haar hoofdentree aan het Spui 3-5.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Spuistraat 63 is hiervan een goede representant.

Het voor Vroom & Dreesman gebouwde warenhuis is een zeer omvangrijk gebouwencomplex op L vormige plattegrond met een hoofdentree aan het Spui 3-5 en een tweede entree aan de Spuistraat. De in schoon metselwerk uitgevoerde gevel in de Spuistraat wordt grotendeels aan het oog onttrokken door een rond 1975 aangebrachte metalen plaatconstructie. In de gevel is opvallend beeldhouwwerk toegepast van hoge kwaliteit waardoor de expressieve architectuur extra wordt benadrukt, welke zo kenmerkend is voor de Amsterdamse School. De begane grond is thans voorzien van een moderne pui-invulling.

Waardering
Het warenhuis is wat betreft de gevel in de Spuistraat van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde, als voorbeeld van door de Amsterdamse School beïnv expressionistische architectuur uit de jaren twintig van de twintigste eeuw. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat. De storende metalen plaatconstructie uit circa 1975 valt niet onder de bescherming.

Opname D. Valentijn, 29 november 2005.
Opname D. Valentijn, 29 november 2005.