Spuistraat 64

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    1700
Registerblad 

Vroeg achttiende eeuws onderkelderd pand met ingezwenkte lijstgevel op rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen en een kapverdieping.

De Spuistraat behoort tot de oudste straten van Den Haag. Reeds in de Middeleeuwen was hier sprake van een tweezijdige aaneengesloten bebouwing. Zowel op de stadsplattegrond van Bos en Van Ham uit 1616 als op het stadspian van Blaeu uit 1649 wordt ter plaatse van Spuistraat 64 een tweelaags huis met een zadeldak met de nok loodrecht op de richting van de straat aangegeven.
Het gehele pand bestaat uit een tweelaags voorhuis dat gedekt wordt door een zadeldak waarvan de nok loodrecht op de richting van de straat staat. Aansluitend op dit voorhuis is aan de achterzijde een tweelaags aanbouw met plat dak aanwezig. Links van deze uitbouw is nog een smallere eenlaags aanbouw gesitueerd, eveneens met plat dak
Op basis van de oudste sporen aan de voor- en achtergevel en de kapconstructie van het voorhuis is het pand te dateren rond 1700 of de vroege achttiende eeuw. Het is overigens niet uitgesloten dat in opgaand muurwerk en balklagen delen van een ouder casco aanwezig zijn. De ingezwenkte lijstgeve is in de tweede helft van de negentiende eeuw of rond 1900 voorzien van een nieuwe afdeklijst. In de eerste helft van de twintigste eeuw zijn de vensters van de eerste verdieping van de voorgevel naar beneden toe verlengd. Door de vele verbouwingen in de tweede helft van de twintigste eeuw in het interieur en in de structuur van achterhuizen zijn van de vroegere bouwfasen verder weinig sporen bewaard gebleven. De begane grond bezit in de voorgevel een vrij recente winkelpui. Rond 1990 zijn de houten ramen en kozijnen hier op de eerste verdieping vervangen door kunststof exemplaren.
Het voorhuis is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong nog bewaard gebleven achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde.

Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog spaarzaam bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Spuistraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot het met een kap gedekte voorhuis

Opname D. Valentijn - november 2005