Spuistraat 69

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  ca. 1875
Registerblad 

Winkel-woonpand uit circa 1875 op rechthoekige plattegrond van drie lagen onder een kapverdieping. De voorgevel aan de Spuistraat is opgetrokken in eclectische architectuur.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Spuistraat 69 is hiervan een goede representant. Kenmerkend voor de eclectische architectuur zijn de schijnvoegen in het pleisterwerk waardoor een natuurstenen wordt gesuggereerd en de geprofileerde consoles onder de kroonlijst. De winkelpui op de begane grond is meerdere malen gewijzigd en thans voorzien van een moderne invulling.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als sober voorbeeld van de negentiende eeuwse eclectische architectuur. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit otiject is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.
 

Opname D. Valentijn, 29 november 2005.