Spuistraat 70

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  ca. 1875
Registerblad 

Pand uit circa 1875 op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een met pannen gedekte kap met de nok evenwijdig aan de Spuistraat.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 het merendeel van de oude panden wordt gesloopt. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Spuistraat 70 is een goede representant van deze overgangsfase. Mogelijk dat in het opgaand muurwerk en de balk delen van een ouder achttiende eeuws casco bewaard is gebleven. In ieder geval dateert de huidige voorgevel in zijn opzet van rond 1875. Deze gevel is een in schoon metselwerk uitgevoerde ljstgevel met stijlkenmerken van de eclectische architectuur. Kenmerkend voor deze zijn de zwaar geprofileerde kozijnen en de rijk bewerkte kroonljst. De begane grond bezit een vrij recente winkelpui. Een eerdere puiwijziging vond plaats in 1938.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de eclectische architectuur uit het laatste kwart van de twintigste eeuw. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.
 

Opname D. Valentijn, 2005.