Spuistraat 8

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  ca. 1880
Registerblad 

Winkel-woonpand uit circa 1880 op rechthoekige plattegrond van drie lagen onder een kapverdieping. De voorgevel aan de Spuistraat is opgetrokken in neo-renaissancestijl .

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en late de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1880 tot aan het Interbellum. Spuistraat 8 is hiervan een goede representant.

De drie assen brede voorgevel, opgetrokken uit baksteen met natuurstenen sierelementen is uitgevoerd in een voor Den Haag bijzonder rijke neo-renaissance. Kenmerkend zijn de natuurstenen hoeklisenen, speklagen en gedecoreerde strekken boven de vensters. De erker op de tweede verdieping en de hierboven gesitueerde torenvormige opbouw geven het geheel een opvallend monumentaal karakter. De winkelpui en achtergelegen indeling op de begane grond is meerdere malen gewijzigd (onder meer in 1905 en 1934).

Het winkelpand is van architectuurhistorische waarde als representatief en bijzonder rijk voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.

Opname D. Valentijn, november 2005.
Opname D. Valentijn, november 2005.