Spuistraat 9

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Loogman, G.A.
 • Bouwstijl
  Art Deco
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1933
Registerblad 

Pand uit 1933 in Art Deco stijl naar ontwerp van de Amsterdamse architect G.A. Loogman. Het betrof een nieuwbouw van twee winkelpanden (Spuistraat 9 en 11) in één ontwerp van dezelfde architect. Hoewel het één ontwerp betreft gaat het om twee individueel sterk van elkaar afwijkende panden, Achter de in gele baksteen opgetrokken voorgevel van Spuistraat 9 telt het pand drie bouwlagen onder een plat dak.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veelal hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Spuistraat 9 is hiervan een goede representant.

De in gele baksteen opgetrokken voorgevel in Art Deco stijl heeft een rijke plasticiteit met verticale vensterreeksen op de verdieping. Opvallend element zijn de drie betonnen rozetten boven de vensters van de eerste verdieping. De oorspronkelijke roedeverdeling in de vensters is verdwenen en ook de pui op de begane grond is vervangen door een meer recente invulling.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de Art Deco architectuur uit het tweede kwart van de twintigste eeuw. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB: Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan het behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.
 

Opname D. Valentijn, 29 november 2005.