Strandweg

Mitrailleurkazematten K78, en 98 (K83 verplaatst)

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Scheveningen
  • Bouwjaar
    1939
Registerblad 

De Atlantikwall.

Eind 1941 besloot het Duitse opperbevel tot de aanleg van de Atlantikwall langs de Europese
Westkust. De aanleg van deze verdedigingslinie vond in de jaren 1942-1945 plaats. Het doel was in
geval van een tweefrontenoorlog de geallieerden aan de kust te verslaan. Bij de opzet van de
Atlantikwall lag de nadruk aanvankelijk op strategisch belangrijke plaatsen (zoals havens en
zeegaten). In Nederland kregen daarom Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen de
meeste aandacht en de hoogste status ("Verteidigungsbereich" en/of "Festung"). Ook Den
Haag/Scheveningen werd, als kustplaats en bestuurlijk centrum, als potentieel interessant doelwit
voor een invasie cq. "raid" gezien. Aan Den Haag/Scheveningen werd dan ook de op een na
hoogste status verbonden ("Stützpunktgruppe"). Het geheel van verdedigingswerken, dat een groot
deel van het Haagse en een kleine deel van het Wassenaarse grondgebied besloeg, kreeg de
benaming "Stützpunktgruppe Scheveningen" mee.

Mitrailleurkazematten K.78, 83 en 98.
De drie kazematten zijn van Nederlandse origine. In de loop van 1939 werden tijdens de
mobilisatietijd langs de Nederlandse kust maatregelen voorbereid om de bestaande kustverdediging
uit te breiden. Ook Scheveningen kreeg aandacht. Daartoe werden de drie kazematten in de
strandmuur opgenomen. De Nederlandse werken vielen over het algemeen onbeschadigd in Duitse
handen. Zij werden doorgaans onmiddellijk hergebruikt, eventueel na aanpassing. Op den duur
werden deze werken in de Atlantikwall geïntegreerd. In dit geval speelden de werken een rol in de
verdediging van de hoofdweerstandslijn aan de zeezijde.
(P.S. De K83 is per 11 mei 2010 verplaatst naar het Genie-museum te Vught)

A. Lokatie.
De mitrailleurkzamatten zijn op drie plekken opgenomen in de strandmuur, die daar voor aangepast
werd. Zij liggen steeds in het richting zee uitstulpende bouwdeel, waarin een trap is verwerkt.

B. Omschrijving.
De betonnen mitrailleurkazemat bestaat slechts uit een veelhoekige gevechtsruimte. Aan de
zeezijde bezit de bunker drie gevelvlakken. In elk gevelvlak bevindt zich een schietgat. Deze
gevelvlakken zijn met basaltblokken bekleed, zodat zij opgaan in de strandmuur. De bunker wordt
van bovenaf ontsloten door middel van een put in het trottoir.

De drie (thans twee) kazematten zijn vanwege hun op de situatie ontworpen vorm uniek in Nederland.

De drie bunkers (thans twee) zijn gave, in de oorspronkelijke context bewaard gebleven, voorbeelden van een uniek type.
De objecten zijn van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens hun cultuurhistorische waarde en hun betekenis voor de wetenschap.

 

mitrailleurkazemat K.78
mitrailleurkazemat K.83
mitrailleurkazemat K.98