Thomsonplein

gedenkmonument majoor Thomson

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Ode, A.W.M. Wijk, C. van
 • Wijk
  Bomen en Bloemenbuurt
 • Bouwjaar
  1918
Registerblad 

Gedenkmonument voor majoor L.W.J.K. Thomson (1869-1914) uit 1918 naar ontwerp van de Haagse beeldhouwer Charles van Wijk, voltooid door A.W.M. Ode.

Majoor Thomson was opperbevelhebber van de Nederlandse militaire missie die in 1913 naar Albanie werd gezonden met als doel om de Albanese gendarmerie te organiseren en om orde te scheppen in het sinds 1912 onafhankelijke koninkrijk. Op 15 juni 1914 kwam hij tijdens een veldslag om het leven.
Een nationaal comite wilde hem eren en ijverde voor een gedenkteken. De Haagse beeldhouwer C. van Wijk ontwierp het, na zijn overlijden werd het voltooid door professor A.W.M. Ode .
Het gedenkteken, onthuld op 14 september 1918, is geheel uit Escaussinesteen vervaardigd. Het monument, half ovaalvormig van grondplan, bestaat uit een piedestal waarop het beeld van majoor Thomson in krijgsmantenue is geplaatst en waarop zijn werkkring is gebeiteld "L.W.J.K. Thomson Majoor der Infanterie - Ridder van alle Nederlandsche Orden - Volksvertegenwoordiger van 1905-1915". De gebogen zijvleugels die tegen het piedestal aansluiten zijn van zitbanken voorzien en eindigen in hoekstenen waarin de data van geboorte en overlijden zijn gebeiteld.

Van algemeen belang voor de gemeente Den Haag vanwege de kunsthistorische waarde. Historische waarde ontleent het aan zijn functie als gedenkteken ter herinnering aan majoor Thomson.