Toussaintkade 3

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Zeeheldenkwartier
  • Bouwjaar
    1862
Registerblad 

Rechterdeel van een hoekpand op L-vormige plattegrond uit omstreeks 1862 in eclectische stijl, dat bestaat uit drie woonhuizen met een totale breedte van tien vensterassen en telt een hoge parterre met rijzige verdieping en hoog, met pannen gedekt schilddak waarop twee schoorstenen. In het schilddak een attiekverdieping met een gemetselde, vier vensters brede dakkapel. De gepleisterde lijstgevels bezitten een geprofileerde cordonlijst tussen de parterre en de verdieping. De verdiepingsvensters bevatten French windows met T-ramen en gietijzeren raamhekjes. Het hoofdgestel van de gevels omvat een fries met panelen en een kroonlijst, gedragen door voluutconsoles. De parterre is gewijzigd. De zijgevel is grotendeels blind.

Pand van algemeen belang voor de gemeente Den Haag vanwege de architectuur-historische en stedebouwkundige waarde. De architectuur-historische waarde ontleent het pand aan het in hoofdzaak goed bewaard gebleven bouwlichaam en de eclectische stijlkenmerken. Uit stedebouwkundig oogpunt is het pand van belang omdat het deel uitmaakt van een harmonisch en goed bewaard gebleven historisch stadsgezicht dat wordt gekenmerkt door de 19de-eeuwse bebouwing aan de Toussaintkade, het water van de Singelgracht en de Prinsessewal met de Paleistuin aan de overzijde.