Van Alkemadelaan 401 en 403

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Overgangsarchitectuur
 • Wijk
  Oostduinen
 • Bouwjaar
  ca. 1907
Registerblad 

Voormalig haltegebouw Wittebrug-Pompstation van de ZHESM uit ca. 1907 in overgangsarchitectuur bestaande uit een bouwlaag onder een hoge met pannen gedekte samengestelde kap.

Het haltegebouw is onderdeel van de infrastructurele werken behorend bij de voormalige spoorlijn van Rotterdam naar Scheveningen (de Hofpleinlijn) van de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij. De halte bestaat in feite uit twee dienstwoningen met enkele faciliteiten (wachtkamer en plaatskaartenbureau) ten behoeve van de spoorwegdienst. In 1920 werd het pand aan de linkerzijde uitgebreid met een zogenaamd bloklokaal van één bouwlaag onder plat dak. Aan de achterzijde van het pand is de contour van het vroegere perron waarlangs de spoorlijn was gelegen nog bewaard gebleven. De spoorlijn is in 1953 opgeheven.
Het complex met de twee geschakelde woningen is gevat in één symmetrisch ontwerp waarbij met name de geprononceerde kap en de met hout beklede topgevels opvallen. De gevels zijn verder gepleisterd en de oorspronkelijke houten vensters bezitten een kleine roedeverdeling. Het karakter van deze architectuur past goed in de landelijke omgeving van de stadsrand.

Het vroegere haltegebouw met twee dienstwoningen is van historische waarde als bewaard gebleven bedrijfsmonument behorend tot de infrastructuur van de voormalige spoorlijn naar Scheveningen van de ZHESM. Het bezit tevens architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van in overgangsarchitectuur uitgevoerde utiliteitsbouw met een sterk landelijk karakter.
 

Opname J. Vrolijk, 30 augustus 2001.
Opname J. Vrolijk, 30 augustus 2001.