Van Alkemadelaan 792 - 1174, Jacob Mulderweg 1 t/m 121

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Zanstra, P.
 • Bouwstijl
  Wederopbouw
 • Wijk
  Westbroekpark
 • Bouwjaar
  1957-1960
Registerblad 

OMSCHRIJVING VAN HET COMPLEX:
Complex bestaande uit vier, in een verdiepte tuinaanleg gelegen appartementenflats uit 1957-1960 naar ontwerp van P. Zanstra, gesitueerd aan de rand van de wijk Duttendel. De voor de gegoede middenstand bedoelde flats in strokenbouw zijn gebouwd door het Haagse bouwbedrijf B. Meijer.

De woongebouwen staan loodrecht op de Van Alkemadelaan en zijn noord-zuid georiënteerd; de entrees bevinden zich aan de westzijde. Vanwege het richting de zee versmallende kavel zijn de vier flats verschillend van lengte. In totaal bevatten ze 168 woningen. De flats staan op een hoge onderbouw van twee lagen met garages en bergingen, waarboven zich telkens zes woonlagen bevinden. De onderste laag op het niveau van de verdiepte tuin is slechts voor de helft bebouwd en bevat uitsluitend garages. Het onbebouwde gedeelte fungeert als rijweg onder de gebouwen. De garages zijn bereikbaar vanaf de Jacob Mulderweg. Op de tweede laag bevinden zich de bergingen en de entreehallen. Ter plaatse van de bergingen heeft de met baksteen beklede gevel een gesloten karakter voorzien van kleine vierkante ramen. Via buitentrappen (rechte betonnen steektrappen met bordes langs de gevel) kunnen de entree's ook vanaf het garageniveau bereikt worden. Door de verschillen in lengte van de bouwblokken zijn op de hoeken traveeën van afwijkende breedte ontstaan, waardoor verschillende woningtypen en -groottes zijn gecreëerd. De woonkamers bevinden zich aan de westzijde; de slaapkamers en de keuken aan de oostzijde. In de middenzone zijn badkamer, w.c. en kastruimte gesitueerd. De meeste woningen hebben een balkon aan de westgevel nabij de woonkamer en een iets breder balkon aan de oostgevel. Voor ieder woning is ter hoogte van het trappenhuis een droogloggia aanwezig die door een prefab-rasterwerk van beton langs de gevelzijde aan het zicht is onttrokken. De balkons zijn tezamen met de entree in een betonnen raamwerk gevat en risalerend uitgevoerd hetgeen de gevel plasticiteit verleend. De markante erkers in de kopgevels bestaan van oorsprong vrijwel geheel uit glas. De bouwblokken hebben platte daken, voorzien van hoge afgeronde lifthuizen en rechte schoorstenen. Aan de zuidelijke kopgevels zijn hoge rechthoekige schoorstenen geplaatst. De flats zijn uitgevoerd in beton, afgewerkt met een lichte baksteen. De in de gevel zichtbare betonelementen zijn witgeverfd. De kozijnen zijn van oorspong in ranke stalen profielen uitgevoerd. De verdiepte tuinaanleg met strak geschoren gazons en incidentele heestergroepen omspoelen de flats en is voor collectief gebruik. In het groen zijn drie bronzen sculpturen van Nic. Jonk geplaatst die behoren bij de oorspronkelijke inrichting en kenmerkend zijn voor de combinatie van kunst en architectuur in de wederopbouw.

Het complex van vier woonflats met tuinaanleg bezit cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van rijke woonhuisarchitectuur in functionalistische stijl uit de wederopbouwperiode. Tevens is het van architectuurhistorische waarde binnen het oeuvre van de architect Piet Zanstra.

meer weten 
Volledig adres: Van Alkemadelaan 792 t/m 904 Jacob Mulderweg 1 t/m 33 Van Alkemadelaan 908 t/m 1010 Jacob Mulderweg 35 t/m 63 Van Alkemadelaan 1012 t/m 1094 Jacob Mulderweg 65 t/m 95 Van Alkemadelaan 1096 t/m 1174 Jacob Mulderweg 99 t/m 121
de vier beschermde flats
Opname: P. Groenendijk, 1999
Opname: P. Groenendijk, 1999