Van Hogenhoucklaan 41a t/m d

Huis 'De Diepput'

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Benoordenhout
  • Bouwjaar
    1873
Registerblad 

Voormalig jachthuis van het landgoed "Clingendael", gebouwd in 1873 in opdracht van A.N.J.M. baron van Brienen van de Groote Lindt.

Het uit een hogere en een lagere vleugel, die samen een T-vormige plattegrond uitmaken, bestaande huis vertoont de voor utiliteitsgebouwen gangbare baksteenarchitectuur in rode en gele baksteen met lisenen uit het tweede kwart van de 19de eeuw. De hoofdvleugel wordt gedekt door een pannen zadeldak en draagt een vierkant klokketorentje van hout met vierzijdig spitsje. De lagere dwarsvieugel wordt eveneens gedekt door een pannen zadeldak. Gevelsteen, herinnerend aan het leggen van de eerste steen met opschrift: 'Marguerite Mary van Brienen 25 julij 1873'. De middenpartij van de hoofdvleugel wordt afgesloten door een puntgevel waarin een balkon met houten balustrade.

Pand van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens zijn schoonheid, architectuur-historische en geschiedkundige waarde. De architectuur- historische waarde is gelegen in het feit, dat het hier een personeelsgebouw van het landgoed Clingendael betreft, in de voor dergelijke gebouwen kenmerkende eclectische vormgeving en materiaal gebruik uit de tweede helft van de 19de eeuw. De geschiedkundige waarde wordt onderbouwd door het feit, dat het huis, afgezien van het huis Clingendael en het paviljoen in Arensdorp, het oudste bouwwerk is in het Benoordenhout, dat door zijn oorspronkelijke bestemmming-verbonden is met het landgoed Clingendael.

detail exterieur