Van Ouwenlaan

bank "monument van Stedenbouw"

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Brandes, J.J.
 • Wijk
  Benoordenhout
 • Bouwjaar
  1933
Registerblad 

Zitbank uit 1933, getiteld "Monument van Stedenbouw" naar ontwerp van de Haagse architect Co Brandes met medewerking van de beeldend kunstenaar Toon Dupuis.

De zitbank is een geschenk aan de gemeente Den Haag van de Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen "Laan van Meerdervoort" ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de directeur van deze maatschappij

De in expressionistische stijl vormgegeven zitbank is gebouwd van Travertinsteen. De in L-vorm geplaatste zitbank van bron zen staven staan op een vloer belegd met Travertin van circa 7 meter lang en 4 meter breed, die aan de voorzijde wordt afgesloten door een laag muurtje en aan de achter- en zijkant door een hoge wand, waartegen de zitbank steunt.
In de vloer is een lange achthoek gespaard voor een bloemen- bed. De bank wordt geflankeerd door een hoge zuil van recht hoekige vorm waaromheen een symboliek van de stedenbouw in bas-reliëf is uitgehouwen. Langs de voorzijde en beide zijkan ten van de zuil is een geïdealiseerd modern stadsbeeld gehakt, beginnend aan de onderzijde met een villa in een buitenwijk, daarachter de bebouwing in de stadswijken en als kern de hoog oprijzende bebouwing van de moderne binnenstad, die zich in zijn onbegrensde hoogte in de wolken verliest.
Boven het stadsbeeld is rechts op de zijkant de figuur van Hermes, de Koopmanschap uitgebeeld en links op de zijkant een vrouwenfiguur die de Bouwkunst vertegenwoordigd.

De gedenkbank is ontworpen door Co Brandes met medewerking van de beeldhouwer Toon Dupuis, die de beide figuren van het beeldhouwwerk heeft ontworpen. Het beeldhouwwerk is uitgevoerd door de beeldhouwer Beck. De steenhouwwerken werden door de firma Keuzekamp geleverd n gesteld en de gehele gedenkbank is gebouwd door de aannemer Van Brussel.

Zitbank van algemeen belang voor de gemeente Den Haag vanwege de architectuurhistorische- en kunsthistorische waarde. Zeldzaamheidswaarde ontleent de gedenkbank aan het voor Nederland unieke feit dat het is opgericht als "Monument van Stedenbouw".

detail tekst. Volledige tekst luidt: DE MAATSCHAPPIJ LAAN VAN MEERDERVOORT AAN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE 3 APRIL 1932
detail tekst. Volledige tekst luidt: DE MAATSCHAPPIJ LAAN VAN MEERDERVOORT AAN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE 3 APRIL 1932
detail tekst. Volledige tekst luidt: DE MAATSCHAPPIJ LAAN VAN MEERDERVOORT AAN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE 3 APRIL 1932
middengedeelte
Geïdealiseerd modern stadsbeeld; middenreliëf op de hoge zuil in het midden van de bank.
Geïdealiseerd modern stadsbeeld; middenreliëf op de hoge zuil in het midden van de bank.
Zij-reliëf op de hoge zuil in het midden van de bank. Vrouw voorstellende de Bouwkunde.
Zij-reliëf op de hoge zuil in het midden van de bank. Man voorstellende Hermes, die staat voor het Koopmanschap. Opname D. Valentijn, april 2004.