Veenweg 107

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Leidschenveen en Ypenburg
  • Bouwjaar
    1875-1899
Registerblad 

Boerenhoeve uit het einde van de negentiende eeuw bestaande uit een erf met boerderij en diverse opstallen. De hoeve is gelegen in de Tedingerbroekpolder.

Het gebied van de Tedingerbroekpolder is in de loop van de negentiende eeuw drooggemalen en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Via een efficiënte verkaveling van sloten en tochten kon het water uit de polders worden afgevoerd en kwam het voor de polders gebruikelijke rechthoekige verkavelingpatroon tot stand. In dit veenweidegebied hebben veeteelt en zuivelproductie altijd een belangrijke rol gespeeld. Langs dijken als de Veenweg, die tevens als verkeerswegen functioneerden en de poldergebieden van elkaar scheidden, werden de boerenhoeven gebouwd.

Veenweg 107 is één van deze boerenhoeven. Het erf wordt aan drie zijden begrensd door water en wordt langs de Veenweg ontsloten door een brug over het water. Diep op het erf staat een evenwijdig aan de Veenweg gesitueerde langhuisboerderij op rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag onder een met pannen gedekte zadeldak. In de rechter helft was van oorsprong al een woning aanwezig. Tegen de voorgevel is hier, vermoedelijk aan het begin van de twintigste eeuw een gemetselde serre aangebouwd.

De oorspronkelijke stal in het linker deel is in 1970 eveneens verbouwd tot woning waarvoor de stalramen in de voorgevel zijn vervangen door nieuwe vensters. Evenwijdig aan de langhuisboerderij is aan de achterzijde een iets korter stalgebouw, eveneens op rechthoekige plattegrond en bestaande uit één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. Dit stalgebouw is door middel van een verbindingsgang direct met het hoofdhuis verbonden. Tot de waardevolle elementen van deze boerenhoeve behoort voorts nog een hooiberg met vier betonnen roeden.

De boerenhoeve met langhuisboerderij en diverse opstallen is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van bedrijfs- en woonbebouwing uit het einde van de negentiende eeuw langs de Veenweg dat nog herinnert aan het agrarisch verleden van dit poldergebied. Stedenbouwkundige waarde ontleent de boerderij aan de landschappelijke ligging langs één van de oude bebouwingslinten in de polder.

NB: Niet nader genoemde opstallen op het erf vallen buiten de bescherming.