Veenweg 204

Oranjestein

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Leidschenveen en Ypenburg
  • Bouwjaar
    1900
Registerblad 

Boerenhoeve, genaamd Oranjestein, bestaande uit een erf met een uit 1900 daterende langhuisboerderij. De hoeve is gelegen in de polder van Nootdorp.
Het gebied van de polder van Nootdorp is in de loop van de negentiende eeuw drooggemalen en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Via een efficiënte verkaveling van sloten en tochten kon het water uit de polders worden afgevoerd en kwam het voor de polders gebruikelijke rechthoekige verkavelingpatroon tot stand. In dit veenweidegebied hebben veeteelt en zuivelproductie altijd een belangrijke rol gespeeld. Langs dijken als de Veenweg, die tevens als verkeerswegen functioneerden en de poldergebieden van elkaar scheidden, werden de boerenhoeven gebouwd.

Veenweg 204 is één van deze boerenhoeven. Het erf wordt langs de Veenweg begrensd door water. De boerderij op rechthoekige, langgerekte plattegrond bestaat uit een woongedeelte van één bouwlaag met kapverdieping onder een met pannen gedekt zadeldak en een aan de achterzijde loodrecht hierop geprojecteerd lager stalgebouw eveneens één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. Het in rode baksteen opgetrokken woongedeelte is vijf vensterassen breed. In de voorgevel is ter verfraaiing gele baksteen gebruikt voor de segmentbogen boven vensters en deur. De vensters bevatten houten ramen. In de top van de voorgevel is een natuurstenen gevelsteen ingemetseld met de tekst "Oranjestein 1900". De dakoverstek wordt beëindigd met een geprofileerde windveer. In de gevels van het langgerekte stalgebouw zijn ijzeren stalramen en eenvoudige houten toegangsdeuren opgenomen.

De boerenhoeve met langhuisboerderij is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van bedrijfs- en woonbebouwing van rond 1900 langs de Veenweg dat nog herinnert aan het agrarisch verleden van Stedenbouwkundige waarde ontleent de boerderij aan de landschappelijke ligging langs een van de oude bebouwingslinten in de polder.

NB: De op het erf gesitueerde forse schuur uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw valt buiten de bescherming.