Veenweg 79

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Leidschenveen en Ypenburg
 • Bouwjaar
  1879; ca. 1900
Registerblad 

Boerenhoeve uit het einde van de negentiende eeuw bestaande uit een erf met diverse opstallen waaronder een boerderij waarvan het woongedeelte is verfraaid tot statig herenhuis. De hoeve is gelegen in de Tedingerbroekpolder.

Het gebied van de Tedingerbroekpolder is in de loop van de negentiende eeuw drooggemalen en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Via een efficiënte verkaveling van sloten en tochten kon het water uit de polders worden afgevoerd en kwam het voor de polders gebruikelijke rechthoekige verkavelingpatroon tot stand. In dit veenweidegebied hebben veeteelt en zuivelproductie altijd een belangrijke rol gespeeld. Langs dijken als de Veenweg, die tevens als verkeerswegen functioneerden en de poldergebieden van elkaar scheidden, werden de boerenhoeven gebouwd.

Veenweg 79 is één van deze boerenhoeven en de enige in de polder waar het van oorsprong bescheiden woongedeelte is uitgebouwd tot een ruim herenhuis van stedelijke allure. Het erf wordt langs de Veenweg begrensd door water en is hier ontsloten door een pad met monumentaal ijzeren inrijhek. De boerderij bestaat uit een woongedeelte van rond 1900 op rechthoekige plattegrond van twee bouwlagen onder een met pannen gedekt schilddak en een aan de achterzijde loodrecht hierop geprojecteerd ouder stalgebouw, blijkens een gevelsteen uit 1879 van één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. Het woonhuis is vijf vensterassen breed met houten schuif- en stolpramen. De risalerende ingangstravee is hoger opgetrokken en wordt beëindigd met een zogenaamde vlaamse gevel. Het tot de boerderij behorende woongedeelte is feitelijk een monumentaal herenhuis, vormgegeven in sobere neo-renaissance met hardstenen sierbanden in de rode bakstenen gevels. De haaks hierop aansluitende stal is opgetrokken in grauwe baksteen. In de gevels zijn houten deuren met 3-ruits bovenlicht en rondboogvensters met ijzeren tracering geplaatst.

De boerderij is rond 2000 ingrijpend gerenoveerd waarbij met name het stalgebouw grote wijzigingen heeft ondergaan. Toen is deze met ongeveer een kwart ingekort.

Rechts van de woning bevindt zich het bakstenen koetshuis op rechthoekige plattegrond bestaande uit een bouwlaag onder met pannen gedekt zadeldak voorzien van wolfseinden. De voorgevel ervan is een ingezwenkte halsgevel afgesloten met een houten kroonlijst. Tot de waardevolle elementen van deze boerenhoeve behoren voorts nog een hooiberg met vier roeden en rieten dak en een vrijstaande gemetselde schuur, eveneens gedekt met een rieten dak.

De boerenhoeve met herenboerderij en diverse opstallen is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van bedrijfs- en woonbebouwing uit het eerste kwart van de twintigste eeuw langs de Veenweg dat nog herinnert aan het agrarisch verleden van dit poldergebied. Zeldzaamheidswaarde bezit de hoeve als enige in de polder gebouwde herenboerderij met grootstedelijke allure. Stedenbouwkundige waarde ontleent de boerderij aan de landschappelijke ligging langs één van de oude bebouwingslinten in de polder.

NB: Niet nader genoemde opstallen op het erf vallen buiten de bescherming.