Venestraat 15

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1895
Registerblad 

Als winkel-kantoorpand ontworpen pand uit circa 1890 in rijke neo-renaissanse bestaande uit drie bouwlagen onder een kap.

De Venestraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Venestraat zorgt ervoor dat vanaf 1870 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1870 tot aan het Interbellum. Venestraat 15 is hiervan een goede representant. De voorgevel is opgetrokken in rijke neo-renaissance. Kenmerkend is de afwisseling van schoon metselwerk en gestucte sierelementen zoals de met “diamantkoppen” afgewerkte hoeklisenen en de horizontale sierbanden. Ook de sierankers zijn kenmerkend voor de neo-renaissance. Opvallend zijn de figuratieve voorstellingen in de medaillons boven de raampartij van de eerste verdieping. De voorstellingen (Mercuriusstaf, kop van Mercurius en een gevleugeld wiel) zijn symbolen van handel en transport en verwijzen ongetwijfeld naar de eerste gebruikers van het pand. De ramen op de eerste verdieping zijn uitgevoerd in glas-in-lood. De winkelpui is in de loop der decennia meerdere malen gewijzigd.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als rijk voorbeeld van de neo-renaissance uit het einde van de negentiende eeuw. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Venestraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

 

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Venestraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.