Venestraat 2 - Dagelijkse Groenmarkt 21

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Gort, J.J.
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  19e eeuw
Registerblad 

Aan twee zijden vrij gelegen negentiende eeuws pand op de hoek van de Dagelijkse Groenmarkt en Venestraat bestaande uit drie bouwlagen onder kap.

De Venestraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Venestraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum.

Het pand op de hoek van de Venestraat en Dagelijkse Groenmarkt is een goede representant van deze overgangsfase. Mogelijk dat in het opgaand muurwerk en de balklagen delen van een ouder achttiende eeuws casco bewaard is gebleven. In ieder geval dateert de huidige voorgevel in zijn opzet uit de negentiende eeuw. De gevels (vier traveeën breed in de Venestraat en twee langs de Dagelijkse Groenmarkt) zijn in schoon metselwerk uitgevoerd en worden beëindigd met sober geprofileerde kroonlijsten. De huidige winkelpuien en entree naar de bovenwoning in de Venestraat dateren van 1918. Het is het resultaat van een verbouwing naar ontwerp van de architect J.J. Gort ten behoeve van een hier te vestigen sigarenwinkel. De puien in de stijl van de Amsterdamse School zijn zeldzaam voor Den Haag. Met name de expressionistische vormentaal van de bovenlichten zijn kenmerkend voor deze stijl.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van sobere negentiende eeuwse architectuur met winkelpuien in Amsterdamse Schoolstijl uit 1918. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Venestraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat. Het pand is tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering op de hoek van de Dagelijkse Groenmarkt en Venestraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Venestraat en Dagelijkse Groenmarkt. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevels in de Venestraat en langs de Dagelijkse Groenmarkt.