Venestraat 26

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1860
Registerblad 

Aan twee zijden vrij gelegen pand op de hoek van de Kettingstraat en Venestraat. Het in eclectische stijl opgetrokken winkel-woonpand dateert van rond 1870 en bestaat uit drie lagen onder een kap.

De Venestraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Venestraat zorgt ervoor dat vanaf 1870 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1870 tot aan het Interbellum.

Het pand Venestraat 26 is hiervan een goede representant. Om de doorstroming te verbeteren werd in 1869 de oude Stalsteeg verbreed tot de huidige Kettingstraat. Op de hoek van deze doorbraak werd in de kenmerkende eclectische stijl van die periode Venestraat 26 opgetrokken. De afschuining van de hoektravee is eveneens typeren voor de stedenbouwkundige opvattingen uit die tijd. Het winkel-woonpand is naast de afgeschuinde hoektravee één geveltravee breed in de Venestraat en vier? traveeën in de Kettingstraat. De gevels zijn gepleisterd op de verdiepingen. Kenmerkende details van de eclectische architectuur zijn de geprofileerde raamkozijnen met kuifstukken en de van rijk bewerkte consoles voorziene kroonlijst. De bekleding van de gevel op de begane grond en de hierin aangebrachte winkelpuien zijn vrij recente toevoegingen.

Het winkel-woonpand is van stedenbouwkundige waarde vanwege haar markante ligging op de hoek van de Venestraat en Kettingstraat. Het bezit architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de eclectische architectuur van rond 1870. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Venestraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Venestraat en Kettingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevels langs de Kettingstraat en Venestraat.