Venestraat 28

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Overgangsarchitectuur
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1905
Registerblad 

Als winkel-woonhuis ontworpen pand uit circa 1910 bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping. De gevel in vormgegeven in de voor die periode kenmerkende overgangsarchitectuur.

De Venestraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Venestraat zorgt ervoor dat vanaf 1870 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1870 tot aan het Interbellum. Het pand Venestraat 28 is hiervan een goede representant. De gevel van het winkel-woonpand in de voor rond 1910 kenmerkende overgangsarchitectuur is opgetrokken in gele verblendsteen, afgewisseld met hardstenen sierlijsten. De architectuur is zeer verzorgd met siermetselwerk in de strekken boven de vensters en een opvallende beëindiging met balustrade en hardstenen sierelementen. De kozijnen en ramen met drielicht bovenlichten zijn uit de bouwtijd. De winkelpui is in de loop der decennia meerdere malen gewijzigd.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de overgangsarchitectuur van rond 1910. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Venestraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Venestraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.