Venestraat 2a

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Van oorsprong achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping. De twee traveeën brede voorgevel wordt beëindigd door een geprofileerde kroonlijst.

De Venestraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Venestraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum.

Het pand Venestraat 2a is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875 met een goed verlopen negentiende eeuws transformatieproces. De achttiende eeuwse oorsprong is herkenbaar aan de geringe gevelbreedte en de op vlucht gebouwde gevel. Vermoedelijk is in het derde kwart van de negentiende eeuw de gevel voorzien van een pleisterlaag. Ook de geprofileerde kozijnen en kroonlijst dateren uit die periode. De rijk uitgevoerde houten winkelpui, vorm gegeven in neo-renaissancestijl dateert uit het einde van de negentiende eeuw.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Venestraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Venestraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.