Venestraat 35 en 37

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1899
Registerblad 

Winkelpand met van oorsprong een bovenwoning, deels uit 1899 (nr. 35) en deels uit 1904 (nr. 37) in sobere neo-renaissance, bestaande uit drie bouwlagen. Nr. 35 wordt beëindigd met een kap, nr. 37 heeft een plat dak.

De Venestraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Venestraat zorgt ervoor dat vanaf 1870 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1870 tot aan het Interbellum. Venestraat 35-37 is hiervan een goede representant. Het oorspronkelijke ontwerp voor het woon-winkelpand uit 1899 (nr. 35) telde aan de Venestraat drie vensterassen en verbrede zich naar achteren. De in schoon metselwerk opgetrokken voorgevel heeft de stijlkenmerken van de voor die periode kenmerkende sobere neo-renaissance. De middelste travee is opgetrokken tot een vlaamse gevel. Opvallend is tevens de beëindiging met een balustrade van de zijtraveeën. In 1908 vindt een ingrijpende verbouwing en verbreding van het pand plaats in opdracht van de Levensverzekering maatschappij "Utrecht". De gevel wordt aan de linker zijde verbreed (nr. 37) met een forse travee van drie bouwlagen onder plat dak in dezelfde stijl als het bestaande. De winkelpui is in de loop der decennia meerdere malen gewijzigd.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de sobere neo-renaissance van rond 1900. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Venestraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Venestraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.

meer weten 
Het ontwerp voor een "winkelhuis met bovenwoning" dateert uit 1899 Het pand telde aan de Venestraat drie vensterassen en verbrede zich naar achteren. Het telde drie bouwlagen onder mansardekap. De begane grond (in gebruik als winkelruimte) liep naar achteren verder door als een eenlaags bebouwing onder plat dak. De voorgevel, in neo-renaissance, is opgetrokken in schoon metselwerk en wordt beeindigd met een balustrade. De middelste travee is opgetrokken tot een vlaamse gevel. In 1908 vindt een ingrijpende verbouwing en verbreding van het pand plaats o.l.v. de firma gebr. Houtman, bouwkundigen te 's-Gravenhage (tekeningen gedateerd 27-11-1908) in opdracht van de Levensverzekering maatschappij "Utrecht". De gevel wordt aan de linker zijde verbreed met een forse travee van drie bouwlagen onder plat dak in dezelfde stijl als het bestaande. De plattegronden van alle bouwlagen worden ingrijpend gewijzigd. In 1924 word de begane grond wederom verbouwd voor de firma Wisscrin en Liffmann en wordt de bestaande winkelpui aangepast aan de in die tijd populaire Art Deco stijl.