Venestraat 41

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1875
Registerblad 

Als winkel-woonpand ontworpen pand uit circa 1875 in rijke eclectische architectuur bestaande uit drie bouwlagen onder een kap.

De Venestraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Venestraat zorgt ervoor dat vanaf 1870 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1870 tot aan het Interbellum. Venestraat 41 is hiervan een goede representant. De voorgevel is opgetrokken in de voor de periode rond 1875 kenmerkende rijke eclectische architectuur. Kenmerkend is de toepassing van veel stucwerk en de fors gedimensioneerde ornamentiek zoals te zien bij de consoles van de kroonlijst en de geprofileerde sierlijsten boven de vensters. De winkelpui is in de loop der decennia meerdere malen gewijzigd.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van eclectische architectuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Venestraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Venestraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.