Venestraat 49

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1890
Registerblad 

Aan twee zijden vrij gelegen, witgepleisterd pand op de hoek Venestraat/Weversplaats/Vlamingstraat. In hoofdopzet dateert het pand van drie bouwlagen onder kap uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.

De Venestraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Venestraat zorgt ervoor dat vanaf 1870 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1870 tot aan het Interbellum. Venestraat 49 is hiervan een goede representant. De gevels zijn van oorsprong opgetrokken in neo-renaissance architectuur. In de Venestraat is de gevel vier traveeën breed en in de Vlamingstraat zes traveeën. De eindtravee in de Vlamingstraat is opgetrokken tot een Vlaamse gevel die wordt beëindigd met een tympaan. In de loop van de twintigste eeuw zijn de in schoon metselwerk uitgevoerde neo-renaissance gevels verdwenen achter een stuclaag en is het uiterlijk aanzienlijk versoberd. De rijk geprofileerde kroonlijst en de van tympanen en pilasters voorziene dakkapellen zijn nog wel in het zicht. Door deze versobering is het gevelbeeld ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp weliswaar vervlakt maar de hoofdopzet is goed herkenbaar gebleven. De winkelpui is in loop der decennia meerdere malen vernieuwd.

Het woon-winkelpand is van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering op de kop van de Venestraat, Vlamingstraat en Weversplaats. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Venestraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat. Enige architectuurhistorische waarde bezit het pand vanwege de nog bewaard gebleven hoofdopzet van het negentiende eeuwse architectuurbeeld

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Venestraat, Weversplaats en Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevels.