Vlamingstraat 12

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1875
Registerblad 

Pand uit circa 1875 op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen, waarvan het linker deel wordt beëindigd met een kap en het rechter deel met een plat dak.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum.Vlamingstraat 12 is een goede representant van deze overgangsfase. Mogelijk dat in het opgaand muurwerk en de balklagen delen van een ouder achttiende eeuws casco bewaard is gebleven. In ieder geval dateert de huidige voorgevel in zijn opzet van rond 1875. Deze sober uitgevoerde gevel in schoon metselwerk is uitgevoerd in de eclectische stijl. Kenmerkend hiervoor is de rijk bewerkte kroonlijst met gesneden consoles. De begane grond bezit een vrij recente winkelpui. Een eerdere puiwijziging vond plaats in 1938.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de eclectische architectuur uit het laatste kwart van de twintigste eeuw. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Vlamingstraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde #vanwege bescherming# waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Vlamingstraat.