Vlamingstraat 16

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
Registerblad 

Van oorsprong achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een plat dak. De drie traveeën brede voorgevel, opgetrokken in metselwerk, wordt beëindigd door een houten kroonlijst.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Het pand Vlamingstraat 16 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875 met een goed verlopen transformatieproces.
De voorgevel is een brede op vlucht gebouwde drielaags lijstgevel uit de achttiende eeuw. De gevel was aanvankelijk uitgevoerd in schoon metselwerk, maar is naderhand wit geschilderd. In de hoeken van de gevel zijn klezoortjes in de hoekverbanden herkenbaar. De kozijnen op de verdiepingen dateren waarschijnlijk nog uit de achttiende eeuw; de geprofileerde lijsten zijn een toevoeging uit de 19de eeuw. De geprofileerde kroonlijst dateert eveneens uit de negentiende eeuw. Het pand is intern meerdere malen ingrijpend verbouwd waarbij ook telkens de pui op de begane grond werd vernieuwd. De huidige winkelpui is van vrij recente datum.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Vlamingstraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.

Opname D. Valentijn, 7 februari 2006.
Etalage van Grand Bazar Français van A. Mortreux; Specialite d'Articles'De Paris'; articles de menage Prix Fixe