Vlamingstraat 21

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
Registerblad 

Van oorsprong achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, twee vensterassen breed en drie bouwlagen hoog onder een plat dak. Het pand is onderdeel van een klein complex (Vlamingstraat 21, 23, 25 en 27) onder één over alle gevels doorlopende geprofileerde kroonlijst.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Het pand Vlamingstraat 21 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875 met een goed verlopen negentiende eeuws transformatieproces. De voorgevel is een witgeverfde drielaags in baksteen opgetrokken lijstgevel. In de hoekverbanden zijn klezoortjes toegepast, wat duit op de achttiende eeuwse oorsprong. Mogelijk is in de loop van de negentiende eeuw de verdieping verhoogd. De winkelpui is in de loop van de decennia meerdere malen vernieuwd.

Het pand is van architectuurhistorische waarde vanwege de bewaard gebleven opzet van een doorlopende reeks in oorsprong achttiende eeuwse panden (Vlamingstraat 21 t/m 27) met goed verlopen transformatieproces. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Vlamingstraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.