Vlamingstraat 29

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1885
Registerblad 

Als winkel-woonhuis ontworpen pand uit circa 1885 in rijke neo-renaissancestijl bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping. Het pand is gelegen op de hoek van de Vlamingstraat en de Nieuwstraat.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Vlamingstraat 29 is hiervan een goede representant.
Het pand op een langgerekte plattegrond heeft een betrekkelijk smalle gevel aan de Vlamingstraat en een zes vensterassen brede gevel in de Nieuwstraat. De stedenbouwkundige situering wordt geaccentueerd door de afgeschuinde travee op de hoek van beide straten. De in schoon metselwerk uitgevoerde voorgevel is opgetrokken in een rijke neo-renaissance met tal van ornamenten in de vorm van waterlijsten, diamantkoppen, siermetselwerk en rijk gesneden consoles. Met name de rijke behandeling van het balkon op de tweede verdieping op de hoek van Nieuwstraat en Vlamingstraat valt op. De winkelpui met sierpilasters en geprofileerd hoofdgestel is nog oorspronkelijk.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Vlamingstraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat. Tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering op de hoek van de Vlamingstraat en Nieuwstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat en omgeving. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevels in de Vlamingstraat en Nieuwstraat.