Vlamingstraat 30 en 30a

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    ca. 1850
Registerblad 

Winkel-woonpand uit circa 1850 op rechthoekige plattegrond van drie lagen onder een kapverdieping. De gevel wordt beëindigd met een geprofileerde houten kroonlijst.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Het pand Vlamingstraat 30-30a is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Kenmerkend is de sobere architectuur zonder ornamenten, beëindigd met een zware kroonlijst. De oorspronkelijk in schoon metselwerk uitgevoerde voorgevel is later voorzien van een witte verflaag. De winkelpui is in loop der decennia meerdere malen vernieuwd.

Het pand is van bouwhistorische waarde vanwege de in oorsprong midden-negentiende eeuwse opzet. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Vlamingstraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.