Vlamingstraat 35 t/m 35b

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Liefland, W.B. van
 • Bouwstijl
  Overgangsarchitectuur
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1897
Registerblad 

Winkel-woonpand uit 1897 in rijke overgangsarchitectuur bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veelal hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Vlamingstraat 35/35a/35b is hiervan een goede representant.
Dit winkel-woonpand is drie vensterassen breed, waarvan de linkertravee hoger is opgetrokken en wordt beëindigd met een topgevel. De voorgevel is hoofdzakelijk opgetrokken in gele verblendsteen. Met donker gekleurde verblendsteen zijn in de gevel rijke decoraties aangebracht, onder meer sierbanden en omlijstingen voor de iets dieper venstertraveeën. Tussen de vensters van de eerste en tweede verdieping zijn in het siermetselwerk twee gebeeldhouwde natuurstenen reliëfs aangebracht met voorstellingen die verwijzen naar transport en de handel. De gevel bezit verder een rijk geprofileerde houten kroonlijst met daarboven een dakkapel in chaletstijl. De houten raampartijen op de verdiepingen bezitten in de bovenlichten glas-in-lood. Op de begane grond is een vrij recente winkelpui aanwezig. Wel is in de linkertravee de oorspronkelijke omlijsting, afgesloten door een tympaan bewaard gebleven.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de overgangsarchitectuur uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Vlamingstraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Vlamingstraat.

Opname D. Valentijn, 7 februari 2006.
gevel detail
gevel detail