Vlamingstraat 37 t/m 37b

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Overgangsarchitectuur
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1909
Registerblad 

Winkel-woonhuis uit circa 1905 in overgangsarchitectuur bestaande uit drie bouwlagen onder een plat dak.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veelal hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Vlamingstraat 37/37a/37b is hiervan een goede representant.
Dit winkel-woonhuis is drie vensterassen breed en is opgetrokken in schoon metselwerk waarbij versieringen zijn aangebracht door middel van groen gekleurde verblendsteen. De gevel wordt beƫindigd met een geprofileerde houten kroonlijst voorzien van rijk gesneden consoles. De vensters op de verdiepingen zijn nog uit de bouwtijd en bezitten een opvallende roedeverdeling in de bovenlichten. De winkelpui op de begane grond is in de loop der decennia meerdere malen gewijzigd en gemoderniseerd.

Het winkel-woonhuis is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de overgangsarchitectuur uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Vlamingstraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Vlamingstraat.