Vlamingstraat 38

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Van oorsprong achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping. De twee traveeƫn brede voorgevel wordt beƫindigd door een geprofileerde kroonlijst met geornamenteerde consoles.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum.
Het pand Vlamingstraat 38 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Het is mogelijk dat in het opgaand muurwerk en de balklagen delen van een casco uit de zeventiende eeuw bewaard zijn gebleven. In ieder geval dateert de huidige voorgevel in zijn opzet uit de achttiende eeuw getuige de "op vlucht" gebouwde constructie, de aflopende verdiepingshoogten en de beperkte breedte. De oorspronkelijk in schoon metselwerk uitgevoerde voorgevel werd later voorzien van een stuclaag. De winkelpui is in loop der decennia meerdere malen vernieuwd.

Het pand is van bouwhistorische waarde vanwege de in oorsprong achttiende eeuwse opzet. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Vlamingstraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.