Vlamingstraat 4

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1890
Registerblad 

Winkel-woonhuis in rijke neo-renaissancestijl uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Het pand bestaat uit vier bouwlagen onder plat dak, beëindigd door een geprofileerde houten kroonlijst.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Vlamingstraat 4 is hiervan een goede representant.
De twee assen brede voorgevel is uitgevoerd in een rijke neo-renaissance met een in siermetselwerk uitgevoerde derde en vierde bouwlaag waarin tevens tal van natuurstenen onderdelen als speklagen, consoles en sluitstenen zijn verwerkt. Een opvallend element is de op de eerste verdieping bewaard gebleven brede etalagevenster van een in oorsprong over twee bouwlagen opgetrokken winkelpui. De oorspronkelijke pui op de begane grond is gemoderniseerd en vormt nu onderdeel van een doorlopende winkelruimte met het linker buurpand.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Vlamingstraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Vlamingstraat.

Vlamingstraat nr. 4, café Van den Berg