Vlamingstraat 8

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    1700-1750
Registerblad 

Van oorsprong achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit vier bouwlagen onder een kapverdieping. De drie traveeƫn brede voorgevel, opgetrokken in schoon metselwerk, wordt beƫindigd door een houten kroonlijst met overstek.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Het pand Vlamingstraat 8 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875 met een goed verlopen transformatieproces. Het is zeer waarschijnlijk dat het pand tegelijk met het buurpand Vlamingstraat 10 is gebouwd als dubbelpand: de voorgevels vertonen overeenkomsten in het metselverband en de gebruikte steen. In beide voorgevels zijn in de hoekverbanden klezoortjes toegepast. De bovenste circa tien lagen van het metselwerk van Vlamingstraat 8 zijn in het eerste kwart van de twintigste eeuw vernieuwd met machinale baksteen. Toen werd tezamen met Vlamingstraat 10 een doorlopende, nieuwe kroonlijst aangebracht. De vensters van de derde en vierde verdieping bezitten nog de achttiende eeuwse licht getoogde kozijnen. De raamindelingen zijn negentiende eeuws of later.
Rond 1900 bezaten Vlamingstraat 8 en 10 een gedeelde winkelpui over begane grond en verdieping. Hier was lange tijd het modemagazijn Van Bommel in gevestigd. De huidige pui op de begane grond is van recente datum. De pui op de eerste verdieping is later weer verwijderd en in de gevel zijn toen nieuwe ramen ingebracht.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Vlamingstraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.