Vlamingstraat 9

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Van oorsprong achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een kap. De twee traveeën brede voorgevel wordt beëindigd met een geprofileerde kroonlijst.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Het pand Vlamingstraat 9 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875 met een goed verlopen negentiende eeuws transformatieproces. Het metselwerk van de roodgesausde voorgevel bezit in de hoekverbanden klezoortjes (kwart formaat baksteen). In de penanten van de eerste verdieping komt een metselverband met kop-drieklezoor-kop voor, de verdieping hoger bezit deze niet. Hieruit is af te leiden dat de oorspronkelijke achttiende eeuwse gevel in de negentiende eeuw is verhoogd met een extra verdieping. Ook de ramen op de verdiepingen hebben een negentiende eeuwse indeling. De gevel wordt beëindigd met een geprofileerde houten kroonlijst. De winkelpui is in de loop van de decennia meerdere malen vernieuwd.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare negentiende eeuwse transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Vlamingstraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.