Wagenstraat 10

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Lodewijk XIV
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  18e eeuw
Registerblad 

Achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping. De drie traveeën brede voorgevel wordt beëindigd door een geprofileerde houten kroonlijst.

De Wagenstraat is al sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel was geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie in de Wagenstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Het pand Wagenstraat 10 is de laatst bewaard gebleven representant van de oudere bebouwing van voor 1875 in dit deel van de Wagenstraat tussen Weversplaats en Grote Marktstraat.
De voorgevel is een op vlucht gebouwde drielaagse lijstgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw, die vrij recent grijs geschilderd is. De verdiepingshoogte neemt in de gevel naar boven toe af. De gevel wordt afgesloten door een recht hoofdgestel met vier rijk gesneden Lodewijk XIV-consoles in het van spiegellijsten voorziene fries. Alle kozijnen bezitten bovendorpels met schouderbogen en dateren uit de bouwtijd. De raamindeling is van een latere periode. De rijke detaillering van de kozijnen en de kroonlijst duiden erop dat dit in de achttiende eeuw een voornaam woonhuis moet zijn geweest. In de tweede helft van de negentiende eeuw heeft het zijn huidige winkelfunctie gekregen. In 1888 werd een nieuwe winkelpui aangebracht die voor een belangrijk deel nog bewaard is gebleven.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als nog herkenbaar voorbeeld van een in oorsprong voornaam woonhuis uit de tweede helft van de achttiende eeuw met goed verlopen transformatieproces. Cultuurhistorische waarde heeft het pand als enig bewaard gebleven representant van de oudere bebouwing van voor 1875 in dit deel van de Wagenstraat tussen Weversplaats en Grote Marktstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Wagenstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Wagenstraat.
 

Opname D. Valentijn, 31 augustus 2006..