Wagenstraat 2a t/m 2d

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1895-1896
Registerblad 

Winkel-woonhuis in rijke neo-renaissancestijl uit circa 1890 op rechthoekige plattegrond, bestaande uit vier bouwlagen onder een kapverdieping.

De Wagenstraat is al sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel was geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie in de Wagenstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Wagenstraat 2a t/m 2d is hiervan een goede representant. De drie assen brede voorgevel in schoon metselwerk is vormgegeven in rijke neo-renaissance architectuur, kenmerkend voor het laatste kwart van de negentiende eeuw. Een opvallend element is de rijk bewerkte houten erker op de eerste verdieping met hierboven een eveneens rijk geornamenteerd balkon op de tweede verdieping. De gevel wordt beƫindig met een geprofileerde houten kroonlijst. In de kapverdieping zijn drie dakkapellen aangebracht met de voor de neo-renaissance kenmerkende tympaanvormige beƫindigingen. De winkelpui is in de loop der tijd meerdere malen gewijzigd.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Wagenstraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Wagenstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Wagenstraat.

Opname D. Valentijn, 31 augustus 2006. Gefotografeerd met super-groothoeklens waardoor vertekening is ontstaan.