Wesselsstraat 42/44

muurreclame

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Transvaalkwartier
Registerblad 

Geschilderde muurreclame.
Tegen de vrijstaande linker zijgevel van het op zichzelf niet beschermde pand een geschilderde muurreclame uit omstreeks 1930 met op een geel fond in zwarte hoofdletters de tekst: "Pa. Cohen stoom was en strijkinr". De muurreclame is gereconstrueerd in 1992.

Zijgevel met muurreclame van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens de sociaal-economisch historische waarde en de betekenis uit geschiedkundig oogpunt. De muurreclame houdt de herinnering levendig aan de, in Den Haag oudtijds in groten getale aanwezige, kleine wasserijen waar het wassen op de hand werd uitgevoerd. De geschiedkundige waarde houdt verband met de herinnering aan de 10.000 kleinere joodse bedrijven die op last van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land werden geliquideerd.

muurreclame