Westduinpark

Waarnemingspost G.23

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Westduinpark
  • Bouwjaar
    1942-1945
Registerblad 

De Atlantikwall.

Eind 1941 besloot het Duitse opperbevel tot de aanleg van de Atlantikwall langs de Europese
Westkust. De aanleg van deze verdedigingslinie vond in de jaren 1942-1945 plaats. Het doel was in
geval van een tweefrontenoorlog de geallieerden aan de kust te verslaan. Bij de opzet van de
Atlantikwall lag de nadruk aanvankelijk op strategisch belangrijke plaatsen (zoals havens en
zeegaten). In Nederland kregen daarom Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen de
meeste aandacht en de hoogste status ("Verteidigungsbereich" en/of "Festung"). Ook Den
Haag/Scheveningen werd, als kustplaats en bestuurlijk centrum, als potentieel interessant doelwit
voor een invasie cq. "raid" gezien. Aan Den Haag/Scheveningen werd dan ook de op een na
hoogste status verbonden ("Stützpunktgruppe"). Het geheel van verdedigingswerken, dat een groot
deel van het Haagse en een kleine deel van het Wassenaarse grondgebied besloeg, kreeg de
benaming "Stützpunktgruppe Scheveningen" mee.

Waarnemingspost G.23.
De bunker lag in een steunpunt (Stützpunkt XXXXIIIa H), dat onderdeel uitmaakte van de
hoofdweerstandslijn langs de kust. Tevens diende het steunpunt ter bescherming van de
communicatie- en detectie-installaties op het landinwaarts gelegen terrein.

A. Lokatie.
De waarnemingspost ligt in het Westduinpark, op het terrein van het Kuststation Radio
Scheveningen. Het object ligt in de zeewaterkerende duinregel.

B. Omschrijving.
De bunker behoort tot de categorie met het grootste weerstandsvermogen (Ständiger Ausbau in
Stahlbeton). Het ontwerp van deze bunker is afkomstig van de Duitse landmacht. Dit standaardtype
staat bekend als Regelbau 666, Infanterie Beobachtungsstand mit Kleinstglocke. Het Baunummer is
8778. De bouw vergde 370 m3 beton, 17 ton wapeningsijzer en 1,4 ton ijzeren balken.

Vanuit type 666 konden op zwaartepunten in de verdediging, waar sterk vijandelijk vuur te
verwachten was, waarnemingen van het "Hauptkampffeld" gedaan worden. De bunker bestaat uit
een ingang met gassluis, een werkruimte en een boven het dak uitstekende observatiekoepel van
pantserstaal. Vanuit deze koepel deed men waarnemingen met drie hoekverrekijkers en een
periscoop. De bunker bezit een open waarnemingspost.

Type 666 behoort tot de zelden gebouwde bunkertypes. In Europa zijn er minimaal circa 35
gebouwd. Den Haag kent er één.

De bunker is een gaaf, in de oorspronkelijke context bewaard gebleven, voorbeeld
van een op Europees niveau zeldzaam type. Op Nederlands niveau is er sprake van een uniek bouwwerk.
Het object is van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens zijn cultuurhistorische waarde en zijn betekenis voor de wetenschap.
 

waarnemingspost G.23