Wijndaelerweg 5 t/m 9

vm. wachtlokaal vliegveld Ockenburgh

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Pet, A.
 • Wijk
  Kijkduin en Ockenburgh
 • Bouwjaar
  1936
Registerblad 

Als portierswoning in 1936 ontworpen pand, gebouwd voor het in 1934 aangelegde gemeentelijke ‘Sportpark Ockenburgh’. Tijdens de Mobilisatieperiode (1939-1940) werd het sportterrein in gebruik genomen als militair hulpvliegveld. De portierswoning werd daartoe in gebruik genomen als wachtlokaal.

De voormalige portierswoning met enkele nevenfuncties voor gebruik van het sportpark bestaat uit een in schoon metselwerk opgetrokken eenlaagsbebouwing op rechthoekige plattegrond afgesloten door een zadeldak. De functies die erin waren ondergebracht waren de woning, met aansluitend een garage, een verbandkamer en een kleedruimte. Tot de woning behoorde een privétuin waarvan de lage gemetselde afscheidingsmuur nog bewaard is gebleven. De oorspronkelijke indeling van de ramen met roeden is slechts ten dele bewaard gebleven. Tot het ontwerp behoorde ook de entree tot het sportpark, direct links van het pand. Hiervan zijn de gemetselde lokethokjes bewaard gebleven.

Al in 1915 is er in deze omgeving sprake van luchtvaartactiviteiten. In 1919 werd een bescheiden ‘vlieghaven’ aangelegd aan het einde van de huidige Machiel Vrijenhoeklaan. Ten zuiden van deze ‘vlieghaven’ werd in 1934 het sportpark aangelegd. Tijdens de Mobilisatieperiode (1939-1940) werd het sportterrein in gebruik genomen als militair hulpvliegveld. De portierswoning  werd daartoe in gebruik genomen als wachtlokaal voor o.a. de VIIe Zoeklicht Afdeling Ockenburgh. Het vliegveld was op de vroege ochtend van  10 mei 1940 doelwit van een Duitse aanval door parachutisten. Bij de verdediging van het vliegveld sneuvelden 24 van de daar gelegen 96 manschappen. De vroegere portierswoning is het enige overgebleven gebouw dat nog herinnert aan deze oorlogsjaren.

Het pand is primair van hoge historische waarde vanwege de aan het gebouw verbonden geschiedkundige herinneringen door haar bestemming tijdens de Mobilisatieperiode (1939-1940) in het kader van het militair vliegveld en met name de hiermee samenhangende herinneringen aan de zware strijd die in de meidagen van 1940 in deze omgeving is geleverd met de Duitse aanvaller. Tevens bezit het enige cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van een portierswoning met aanvullende voorzieningen als onderdeel van een in de jaren dertig van de twintigste eeuw aangelegd sportpark

Vliegveld ockenburgh