Update Open Monumentendag Den Haag 2020

De afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente Den Haag organiseert samen met de deelnemers jaarlijks de openstelling tijdens Open Monumentendag van vele monumenten en activiteiten zoals rondleidingen, fiets- en vaartochten rondom ons prachtige cultureel erfgoed.

De overheid heeft aangegeven dat er, i.v.m. Corona-besmettingsgevaar, geen grote publieksevenementen mogen worden georganiseerd tot 1 september 2020. Open Monumentendag is kort daarna gepland op 12 en 13 september 2020. Met jaarlijks circa 80 deelnemende locaties en een gemiddeld bezoekersaantal van 35.000 is ook hier sprake van een groot publieksevenement en doemen vele vragen en onzekerheden op. De belangrijkste vraag is of wij als organisatie de veiligheid van bezoekers en monumenteigenaren voldoende kunnen waarborgen.

Gezien de huidige ontwikkelingen, de onzekerheid betreffende eventuele verlenging van de diverse maatregelen en de met de organisatie gepaard gaande kosten, ziet het bestuur van de gemeente Den Haag zich helaas genoodzaakt de organisatie voor een reguliere OMD 2020 te staken.

Dit betekent dat Open Monumentendag 2020 zoals u gewend bent geen doorgang zal vinden. Open Monumentendag zal dit jaar dus anders dan anders zijn.

We zijn aan het werken aan een digitale Open Monumentendag. 

Wij betreuren het zeer dit besluit te moeten nemen en hopen Open Monumentendag Den Haag 2021 weer zonder beperkingen te kunnen organiseren.