Hengelolaan 225

NH Adventkerk

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Sijmons, K.L.
 • Bouwstijl
  Wederopbouw
 • Wijk
  Morgenstond
 • Bouwjaar
  1951-1955
Registerblad 

Adventkerk gebouwd in 1955 in opdracht van de Hervormde Gemeente naar ontwerp uit 1953 van de architect K.L. Sijmons.

K.L. Sijmons hield zich na de oorlog bezig met de aanpassing van de protestantse kerkarchitectuur aan de vernieuwingen in de liturgie. De Adventkerk werd zijn eerste kerk waarin deze nieuwe inzichten konden worden verwerkt. De kerk is in grondvom rechthoekig, waarbij de kerkruimte bekroond wordt met een betonnen schaaldak Aan de zuidwestzijde bevindt zich een lage vleugel met garderobe, keuken en enkele zaaltjes. Een hier gepositioneerde fietsenstalling is later dichtgezet en als zaaltje gaan fungeren. Het gebouw was bedoeld als multifunctioneel centrum: zowel kerk als ontmoetingsruimte. De kerkruimte is door vrijstaande ronde betonkolommen en een niveauverschil van de gemeentezaal en de avondmaalsruimte gescheiden. Door gemeentezaal en kerkruimte naast elkaar te leggen is de kerkzaal indien nodig uitbreidbaar van 430 naar 670 plaatsen.

De architectuur sluit aan bij de moderne, zakelijke vormgeving van de omliggende na-oorlogse uitbreidingswijken van Zuid-West Den Haag. De gevels vormen een samenspel van betonnen dragende elementen en een bakstenen invulling. Een markant element is de vrijstaande klokkentoren, vormgegeven in een abstracte vormentaal geïnspireerd op het naoorlogse werk van Le Corbusier. Het materiaalgebruik van de toren is onbehandeld beton, waarin het bekistinghout voor de decoratieve tekening zorgt. De functionele hoofdopzet is ook in het interieur afleesbaar. De hal, avondmaalsruimte en dienstvleugel zijn laag terwijl de gemeenschapsruimte en de kerkzaal samen een hoger rechthoekig bouwdeel vormen. Het interieur van de kerkruimte wordt gedomineerd door het betonnen schaaldak. Vanuit de zijvlakken van dit schaaldak komt daglicht in de kerkmimte. De noordwand is voorzien van een glas-in-loodraam met een voorstelling van de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs door Friso ten Holt. De avondmaalsruimte wordt van de kerkruimte gescheiden door een trap van drie treden. In deze ruimte bevinden zich drie tegeltableaus van geëmailleerd aardewerk van de hand van Dirk Hubers; uitgebeeld zijn de vier evangelisten, de pelgrimage der gelovigen en de wederkomst van Christus.
In 2000 heeft het gebouw enkele wijzigingen ondergaan, met name in het interieur. Toen zijn doopvont en orgel verwijderd, is de vloer van parket voorziening en zijn er in het plafond van de kerkzaal akoestische voorzieningen aangebracht. Aan de achterzijde is uitgebreid met eenlaagsbebouwing.

De Adventkerk is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de moderne kerkenbouwkunst in de wederopbouw. Belangrijke typologisch waarde bezit de kerk vanwege haar grote invloed op de landelijke na-oorlogse kerkelijke bouwkunst met name in de ontwikkeling van het kerkinterieur aan de moderne protestantse liturgie die hier voor het eerst in Nederland werd toegepast.

NB. De later uitbreiding aan de achterzijde is van bescherming uitgesloten.
 

Opname: D. Valentijn, 28 mei 2003.
De kerk gezien vanuit de Orveltestraat.
Opname: D. Valentijn, 28 mei 2003.
De kerkzaal met glas-in-loodraam van Friso ten Holt.
De kerkzaal met op de achtergond de voormalige lagere avondmaalsruimte.
De vroegere gemeenschapsruimte gezien vanuit de kerkzaal.
De voormalige avondmaalsruimte met tegeltableaux van Dirk Hubers.
Tegeltableau van Dirk Hubers in de voormalige avondmaalsruimte.
Tegeltableau van Dirk Hubers in de voormalige avondmaalsruimte.
interieur van de Adventkerk