Johannes Camphuijsstraat 61 t/m 85

Hofje van Hoogelande

toon op de kaart
 • Status
  Rijksmonument
 • Architect
  Liefland, W.B. van
 • Monument nr.
  452742
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Bezuidenhout
 • Bouwjaar
  1907
Registerblad 

Inleiding.
In een U-vorm gebouwd hofje uit 1907 met groen binnenterrein, gebouwd in neo-renaissancestijl naar ontwerp van W.B. Liefland.

Omschrijving.
Het Hofje van Hoogelande was sedert 1676 gevestigd in de Haagse Boekhorststraat en is in 1907 overgebracht naar de Johannes Camphuysstraat. Het U-vormige complex bestaat uit drie vleugels die rondom een tuin gesitueerd zijn. Het heeft twee bouwlagen met een zolderverdieping onder een omgaand zadeldak. De in baksteen met sierbanden en negblokken van gele steen opgetrokken gevels zijn aan de straatzijde en de hofzijde verlevendigd door risalerende trapgevels en hebben houten kruiskozijnen met roedenverdeling. De met pannen gedekte zadeldaken hebben dakkappellen. Aan de Johannes Camphuysstraat is een in natuursteen uitgevoerde risalerende partij met toegangspoort; hierboven een aedicula met zijdelings siervoluten. In de aedicula een Faambeeld uit de 17e eeuw, afkomstig uit het oorspronkelijke hofje aan de Boekhorststraat. Daarboven een natuurstenen banderolle met jaartal. De toegangspoort wordt middels kruisribgewelven overdekt en heeft in de zijwand een hardstenen gedenkplaat die betrekking heeft op de overplaatsing van 1907. De tuin heeft onder meer een pomp uit 1676 met bekronende siervaas en een tuinbank die in 1911 door koningin Emma geschonken is. Boven de ingangspoort bevindt zich de regentenkamer met onder meer negen regentenportretten, een schilderstuk van Van Hoogelande en 17e-eeuws meubilair.
Oorspronkelijk bevatte het complex 36 woningen van een kamer met keuken voor oudere dames; na een restauratie is het aantal vergroot en daarmee teruggebracht naar 28.

Waardering.
Het hofje met tuin, bank en pomp is historisch van belang als voortzetting van een 17e-eeuwse stichting; bovendien bevat het onder meer architectonische en interieuronderdelen uit het 17e-eeuwse hofje. Sociaal- en architectuurhistorisch van betekenis als goed voorbeeld van een neo-renaissance hofje uit het begin van de 20e eeuw.

 

Entree
Gedenksteen bij de entreepartij
binnenterrein hofje
gevel binnenterrein.
Raampartij