Achterom 8-8A

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    1750-1799
Registerblad 

Smal en diep woonhuis met achttiende-eeuwse lijstgevel.  

Het Achterom is een van de oudste straten van Den Haag waar van oudsher al bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. De straat volgde het slingerende verloop van de Haagse Beek en omsluit zo de zuidwestzijde van het Buitenhof. Al in de middeleeuwen was de straat aan beide zijden volledig bebouwd. De bebouwing werd vooral gekenmerkt door kleine (winkel)huizen. Bij onder andere de bouw van de Passage aan het eind van de negentiende eeuw en de aanleg van de Hofweg zijn grote delen van de oude bebouwing gesloopt.  

Het pand Achterom 8-8a is een goede representant van de nog weinig bewaard gebleven oudere bebouwing aan het Achterom met een voor de binnenstad kenmerkend transformatieproces. Het pand telt drie bouwlagen, waarvan de bovenste voorheen de zolder betrof. De voorgevel is boven de houten winkelpui uitgevoerd in schoonmetselwerk. De kozijnen zijn voorzien van schuiframen, waarbij de kozijnen op de eerste verdieping zijn uitgevoerd met ramen met schouderbogen. Aan het iets afwijkende metselwerk is te zien dat het pand in de negentiende eeuw iets is verhoogd waarbij de huidige lijst met kleine consoles is aangebracht.  

Het pand is van cultuurhistorische, bouwhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de achttiende-eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces. De smalle plattegrond is kenmerkend voor de oudste bebouwing aan het Achterom en illustreert de groei van het oudste deel van de stad. Van toegevoegde waarde is de achttiende-eeuwse voorgevel. Het pand heeft cultuurhistorische waarde omdat het een goede representant is van de weinige nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1850 aan het Achterom. Deze oudere bebouwing geeft het Achterom in belangrijke mate haar historische identiteit. 

Omvang bescherming: geheel.