Beijersstraat 115

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Transvaalkwartier
  • Bouwjaar
    1924
Registerblad 

Vrijstaande portierswoning uit 1924, gebouwd naar ontwerp van de toenmalige Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. De aannemer voor dit projekt was J. Heumen uit Den Haag.

De portierswoning is een onderdeel van een in opdracht van de toenmalige directeur ir. P. Bakker-Schut van de dienst S&V aangelegd speelterrein met overdekte speelplaatsen. De overdekte tribune en overige aanleg uit 1924 is inmiddels verdwenen maar de portierswoning is tot op heden behouden gebleven. De vrijstaande woning op rechthoekige plattegrond bestaat uit een begane grond met zolderverdieping. Karakteristiek is het zeer steile zadeldak gedekt met rode dakpannen. De bakstenen gevels zijn later ter hoogte van de begane grond wit gesausd en de raamindelingen gewijzigd, hetgeen enigszins afbreuk doet aan de oorspronkelijke architectuur. De vrijstaande woning is kenmerkend voor de stijl van dergelijke huizen in het Interbellum waarbij de expressieve kapvorm doet denken aan de architectuur van de Amsterdamse School maar het sobere en doelmatige gevelbeeld is geïnspireerd op de stroming van de Delftse School.

De portierswoning is van typologische waarde als bewaard gebleven voorbeeld van een portierswoning behorend bij een in 1924 aangelegd speelterrein. Tevens van cultuurhistorische waarde als één van de historische ankerpunten van de wijk Transvaal waar door stadsvernieuwing en herstructurering de identiteit snel verandert.