Bosjes van Poot

Open geschutsopstelling P.9a

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Vogelwijk
  • Bouwjaar
    1942-1945
Registerblad 

De Atlantikwall.

Eind 1941 besloot het Duitse opperbevel tot de aanleg van de Atlantikwall langs de Europese
Westkust. De aanleg van deze verdedigingslinie vond in de jaren 1942-1945 plaats. Het doel was in
geval van een tweefrontenoorlog de geallieerden aan de kust te verslaan. Bij de opzet van de
Atlantikwall lag de nadruk aanvankelijk op strategisch belangrijke plaatsen (zoals havens en
zeegaten). In Nederland kregen daarom Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen de
meeste aandacht en de hoogste status ("Verteidigungsbereich" en/of "Festung"). Ook Den
Haag/Scheveningen werd, als kustplaats en bestuurlijk centrum, als potentieel interessant doelwit
voor een invasie cq. "raid" gezien. Aan Den Haag/Scheveningen werd dan ook de op een na
hoogste status verbonden ("Stützpunktgruppe"). Het geheel van verdedigingswerken, dat een groot
deel van het Haagse en een kleine deel van het Wassenaarse grondgebied besloeg, kreeg de
benaming "Stützpunktgruppe Scheveningen" mee.

Open geschutsopstelling P.9a.
De bunker ligt op een hoge duintop. Met het opgestelde geschut kon de omgeving (belangrijke
kruising) en het havengebied bestreken worden.

A. Lokatie.
De bunker ligt op een hoge duintop in de noordpunt van de Bosjes van Poot.

B. Omschrijving.
De bunker behoort tot de categorie met het grootste weerstandsvermogen (Ständiger Ausbau in
Stahlbeton). Het ontwerp van deze bunker is afkomstig van de Duitse landmacht. Dit standaardtype
staat bekend als Regelbau 600, Geschützstellung für 5 cm Kw.K. Het Baunummer is 8110. De bouw
vergde 555 m3 beton en 28 ton wapeningsijzer.

Het object bestaat uit een open geschutsopstelling, geplaatst op een bunker. In de open opstelling
kon een 5 cm tankkanon (Kampfwagenkanone L/42 of L/60, Kw.K.) op een affuit
(Behelfs-Sockellafette) vast geplaatst worden. Dit kanon is voornamelijk bestemd ter bestrijding van
landingsvaartuigen, pantservoertuigen en een infanterie-aanval. Het bunkerdeel bestaat uit een
entree, gassluis, afwachtingsruimte en munitiebergplaats. De afwachtingsruimte gaf onderdak aan
een onderofficier en vijf manschappen. In de munitiebergplaats was plaats voor maximaal 2000
schot.
De open opstelling werd ook zonder de onderkomens gebouwd.

Type 600 is redelijk veel toegepast. In Europa kwamen er minimaal circa 95 voor. Den Haag kende
er vier, daarvan bestaan er nog twee.

Waardering:
De bunker is een gaaf, in de oorspronkelijke context bewaard gebleven, voorbeeld van een op Haags niveau zeer zeldzaam type.
Het object is van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens zijn cultuurhistorische waarde en zijn betekenis voor de wetenschap.

 

open geschutsopstelling P.9a