Brasserskade 227

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Leidschenveen en Ypenburg
  • Bouwjaar
    ca. 1915
Registerblad 

Boerenhoeve bestaande uit een erf met T-huisboerderij uit circa 1915 en diverse opstallen. De hoeve is gelegen in de Lage Broekpolder.

Het gebied van de Lage Broekpolder is in de loop van de negentiende eeuw drooggemalen en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Via een efficiënte verkaveling van sloten en tochten kon het water uit de polders worden afgevoerd en kwam het voor de polders gebruikelijke rechthoekige verkavelingpatroon tot stand. In dit veenweidegebied hebben veeteelt en zuivelproductie altijd een belangrijke rol gespeeld. Langs dijken als de Brasserskade, die tevens als verkeerswegen functioneerden en de poldergebieden van elkaar scheidden werden de boerenhoeven gebouwd. Brasserskade 227 is één van deze boerenhoeven. Het erf wordt langs de Brasserskade begrensd door water en is ontsloten door een pad over het water. De boerderij op nagenoeg rechthoekige plattegrond bestaat uit een woongedeelte van één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak met de nok evenwijdig aan de Brasserskade en een aan de achterzijde loodrecht hierop geprojecteerd lager stalgebouw eveneens één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. Het woonhuis is vijf vensterassen breed met houten schuifvensters (voorzien van glas-in-lood bovenlichten) in de voorgevel. De gevels zijn in kruisverband opgetrokken met grauwe bakstenen. In de voorgevel is tevens gele verblendsteen verwerkt in de segmentbogen boven vensters en deuren. De boogvelden bezitten mozaïekpatroon in rood en wit. De gevels van de stal zijn deels voorzien van stalvensters met gietijzeren tracering. Op het erf bevindt zich een hooiberg met vier roeden.

De boerenhoeve met T-huisboerderij en hooiberg is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van bedrijfs- en woonbebouwing uit het eerste kwart van de twintigste eeuw langs de Brasserskade dat nog herinnert aan het agrarisch verleden van dit poldergebied. Stedenbouwkundige waarde ontleent de boerderij aan de landschappelijke ligging aan één van de oude bebouwingslinten in de polder.

NB. Niet nader genoemde opstallen op het erf vallen buiten de bescherming

Opname: Adviesbureau MSP-Gouda, 2002.