Brasserskade 237

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Leidschenveen en Ypenburg
  • Bouwjaar
    1907
Registerblad 

Voormalig boerenhoeve bestaande uit een erf met langhuisboerderij uit 1907 en diverse opstallen. De hoeve is gelegen in de Lage Broekpolder.

Het gebied van de Lage Broekpolder is in de loop van de negentiende eeuw drooggemalen en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Via een efficiënte verkaveling van sloten en tochten kon het water uit de polders worden afgevoerd en kwam het voor de polders gebruikelijke rechthoekige verkavelingpatroon tot stand. In dit veenweidegebied hebben veeteelt en zuivelproductie altijd een belangrijke rol gespeeld. Langs dijken als de Brasserskade, die tevens als verkeerswegen functioneerden en de poldergebieden van elkaar scheidden werden de boerenhoeven gebouwd. Brasserskade 237 is één van deze boerenhoeven. Het erf wordt begrensd door water en is via de Brasserskade ontsloten door een pad over het water. De boerderij op rechthoekige plattegrond bestaat uit een woongedeelte met achtergelegen stalgedeelte, beide één bouwlaag onder een doorlopende met pannen gedekte kap. De gevels zijn opgemetseld in gele ijsselsteen in kruisverband. In de gevels is tevens rode verblendsteen decoratief verwerkt in de segmentbogen boven deur en vensters.
De voorgevel van het woonhuis is vijf vensterassen breed met zowel op de begane grond als in de kapverdieping houten schuifvensters. De middelste vensteras op de begane grond is uitgevoerd als blindnis. Onder de linkerhelft van het huis is een kelder gesitueerd. Voor daglichttoetreding hiervoor zijn onder de twee rechter vensters van de opkamer keldervensters met luiken in de voorgevel opgenomen. De gevels van de stal zijn voorzien van opgeklampte staldeuren en stalvensters met gietijzeren tracering. Rechts van de woning is een karnhuis op achthoekig plattegrond van houten rabatdelen onder rietendak. Achter de stal bevindt zich een hooiberg met vier betonnen roeden en een schuur met geteerde houten delen onder een zadeldak met rode pannen.

De boerenhoeve met langhuisboerderij, karnhuis, schuur en hooiberg is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van bedrijfs- en woonbebouwing uit het eerste kwart van de twintigste eeuw langs de Brasserskade dat nog herinnert aan het agrarisch verleden van dit poldergebied. Stedenbouwkundige waarde ontleent de boerderij aan de fraaie ligging aan één van de oude bebouwingslinten in de polder.

NB. Niet nader genoemde opstallen op het erf vallen buiten de bescherming
 

Opname 26 januari 2005.