Brasserskade 243

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Leidschenveen en Ypenburg
  • Bouwjaar
    1917
Registerblad 

Voormalig boerenhoeve bestaande uit een erf met T-huisboerderij uit 1917. De hoeve is gelegen in de Lage Broekpolder.

Het gebied van de Lage Broekpolder is in de loop van de negentiende eeuw drooggemalen en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Via een efficiënte verkaveling van sloten en tochten kon het water uit de polders worden afgevoerd en kwam het voor de polders gebruikelijke rechthoekige verkavelingpatroon tot stand. In dit veenweidegebied hebben veeteelt en zuivelproductie altijd een belangrijke rol gespeeld. Langs dijken als de Brasserskade, die tevens als verkeerswegen functioneerden en de poldergebieden van elkaar scheidden werden de boerenhoeven gebouwd. Brasserskade 243 is één van deze boerenhoeven. Het erf wordt aan twee zijden begrensd door water en is via de Brasserskade ontsloten door een pad over het water. De boerderij op nagenoeg rechthoekige plattegrond bestaat uit een woongedeelte van één bouwlaag onder een met pannen gedekte mansardekap met de nok evenwijdig aan de Brasserskade en een aan de achterzijde loodrecht hierop geprojecteerd lager stalgebouw eveneens één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. Het woonhuis is vier vensterassen breed met houten schuifvensters in de voorgevel. Onder de rechterhelft van het huis is een kelder gesitueerd. Voor daglichttoetreding hiervoor zijn onder de twee rechter vensters van de opkamer keldervensters met diefijzers en luiken in de voorgevel opgenomen. De gevels zijn in kruisverband opgetrokken met grauwe bakstenen. In de voorgevel is tevens gele verblendsteen decoratief verwerkt in de hanenkammen boven deur en vensters. Boven de entree is een jaartalsteen ingemetseld met het opschrift "Anno 1917". De gevels van de stal zijn voorzien van opgeklampte staldeuren en stalvensters met gietijzeren tracering.

De boerenhoeve met T-huisboerderij is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van bedrijfs- en woonbebouwing uit het eerste kwart van de twintigste eeuw langs de Brasserskade dat nog herinnert aan het agrarisch verleden van dit poldergebied. Stedenbouwkundige waarde ontleent de boerderij aan de fraaie ligging aan één van de oude bebouwingslinten in de polder.

NB.Niet nader genoemde opstallen op het erf vallen buiten de bescherming