Brouwersgracht 6

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    17e eeuw
Registerblad 

Pand uit de 17de eeuw, bestaande uit twee bouwlagen met kapverdieping in het met pannen gedekte zadeldak dat aan de achterzijde aansluit tegen een gecementeerde puntgevel en aan de voorzijde is afgewolfd.De voorgevel is afgedekt door een houten hoofdgestel met geprofileerde kroonlijst en telt twee vensterassen. De 19de-eeuwse houten winkelpui die in later tijd was gewijzigd, is bij de restauratie die in 1991 plaats vond nogmaals veranderd Tegen de.vrijstaande linker zijgevel bevindt zich een geschilderde muurreclame van de N.V. Koffie-, Thee- en Tabakshandel v/h Reuser & Smulders, die in 1992 werd hersteld. Deze reclame dateert uit omstreeks 1935 en is rechthoekig van vorm. Iets boven het midden is op een blauw fond een rode cirkel geplaatst met daarin in oker, zwart en wit de beeltenis van een koffiedrinkende heer en profil in Biedermeierkledij. In lichtgele schreefloze " Nobel'letters is de volgende tekst geplaatst: " 'n kleintje koffie van Reuser & Smulders 't Fijnste".

Pand van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens de architectuurhistorische en stedebouwkundige waarde. Architectuurhistorisch is het pand van belang als voorbeeld van een eenvoudig 17de-eeuws woonhuis dat een harmonisch transformatieproces heeft doorgemaakt. De stedebouwkundige waarde ligt in het feit dat het pand deel uitmaakt van een harmonische en over het algemeen goed bewaarde historische huizenrij aan de oostzijde van de Brouwersgracht. De geschilderde muurreclame is van sociaalhistorisch en economisch-historisch belang als een der weinige productreclames die in Den Haag hebben bestaan. Qua stijl en kleurstelling is de reclame kenmerkend voor de dertiger jaren van de 20ste eeuw.

 

meer weten 
In de jaren twintig van de vorige eeuw heeft hier Anton de Kom als vertegenwoordiger gewerkt. Anton de Kom is een geboren surinamer, verhuist rond 1920 naar nederland, schrijver van o.a. Wij slaven van Suriname en wordt tegenwoordig beschouwd als de belangrijkste surinamer. Op het kantoor van Reuser & Smulders ontmoet hij Nel Borsboom, een nederlands meisje. Ze worden verliefd en trouwen. Anton de Kom gaat in de oorlog in het verzet, wordt in 1944 gearresteerd en overlijdt in Neuengamme in 1945 (Bron: Anton de Kom. Biografie. Van Rob Woortman, Alice Boots.)
Brouwersgracht 6 (links) en 8 (rechts)
Zijgevel reclame van NV Koffie en Theehandel v/h Reuser & Smulders.